Nanmee News Vol.12

Nanmee News Vol.12 Free!
Page 2 Page 3
  • 16 หน้า
  • 28.45 MB
  • 27 ก.ค. 2556
  • สำนักพิมพ์ทองเกษม
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

นานมีนิวส์ฉบันนี้จะพาคุณผู้อ่านไปรู้จักกับ "พี่ลาเต้" กูรูด้านการสอบ Admission จาก www.Dek-D.com อีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนคอลัมน์ เช่น เรื่องเล่าจากเหล่าซือ แรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ Healtyy Lifestyle และเพื่อคอลัมน์ใหม่ในส่วนของสำนักพิมพ์ทองเกษม เช่น เกร็ดความรู้ทองเกษม เจาะลึกหนังสือทองเกษม เป็นต้น
นอกจากนี้คอลัมน์ Shopping Guide ยังคงแนะนำเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงานใหม่ๆ ที่คงความมีคุณภาพให้คุณผู้อ่านได้เลือกสรรกันอย่างจุใจ อีกทั้งแนะนำเคล็ดลับดีๆ จากคอลัมน์ D.I.Y ในการนำกล่องสาีที่ไม่ใช้แล้วมาทำเป็นกล่องกิ๊บเก๋ เพื่อช่วยกันลดภาวระโลกร้อน และยังคงสาระความรู้อีกมากมาย ให้คุณผู้อ่านทุกท่านได้ติดตามกันเป็นประจำกับ "ตราม้า...เพื่อนแท้ความสำเร็จ" ครับ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้