สถิติสำหรับงานวิศวกรรม เล่ม 2 (ประมวลผลด้วย MINITAB)

สถิติสำหรับงานวิศวกรรม เล่ม 2 (ประมวลผลด้วย MINITAB)
Page 2 Page 3
 • 543 หน้า
 • 11.41 MB
 • 15 ก.ค. 2556
 • สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุค ฿280.00 ฿279.00

หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือสถิติเชิงอนุมานอื่น ๆ กล่าวคือ หนังสือเล่มนี้เน้นหนักการตีความหมายสถิติทางกายภาพ และกลไกการทำงานของกลวิธีการวิเคราะห์ โดยผ่านโปรแกรม MINITAB โดยอาศัยประสบการณ์กว่า 15 ปีของผู้เขียนที่เป็นทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัย วิศวกร และวิทยากรทางด้านสถิติในงานวิศวกรรมและธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมไทย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ Blackbelts และ Greenbelts ของ Six Sigma, วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ในงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการ, ISO/QS 9000 Facilitators, นักศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรีและโท นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • natthapron
  2 Nov 16 15:17
  อยากอ่านค้ะ
1