การออกแบบแม่พิมพ์ฉีด 2

การออกแบบแม่พิมพ์ฉีด 2
Page 2 Page 3
  • 324 หน้า
  • 5.46 MB
  • 15 ก.ค. 2556
  • สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿165.00 ฿165.00

กล่าวถึงการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดประเภทต่างๆ ตามลักษณะของชิ้นงานที่ต้องการผลิต ได้แก่ แม่พิมพ์ฉีดแบบพลิตส์ แม่พิมพ์ฉีดแบบใช้ส่วนเบ้าและส่วนคอร์ด้านข้าง แม่พิมพ์ฉีดชิ้นงานมีอันเดอร์คัตภายใน แม่พิมพ์ฉีดสำหรับชิ้นงานเกลียว แม่พิมพ์ฉีดแบบหลายช่องเปิด แม่พิมพ์ฉีดแบบปราศจากรูวิ่ง โดยจะกล่าวถึงรายละเอียดของลักษณะชิ้นงาน หลักการทำงานของแม่พิมพ์ ลักษณะการออกแบบชิ้นส่วนต่างๆ ของแม่พิมพ์ ตลอดจนตัวอย่างการออกแบบแม่พิมพ์ฉีด พร้อมทั้งคำถามทบทวนความเข้าใจในแต่ละบท(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้