การออกแบบแม่พิมพ์ฉีด เล่ม 1

การออกแบบแม่พิมพ์ฉีด เล่ม 1
Page 2 Page 3
  • 344 หน้า
  • 15.10 MB
  • 15 ก.ค. 2556
  • สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿170.00 ฿169.00

กล่าวถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ฉีด ส่วนประกอบของแม่พิมพ์ฉีด ผิวแบ่งส่วนแม่พิมพ์ ระบบปลดชิ้นงาน การหล่อเย็นแม่พิมพ์ กรรมวิธีออกแบบแม่พิมพ์ฉีด การตรวจสอบแบบแม่พิมพ์ฉีด และตัวอย่างการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดแบบง่าย เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการทำงานเบื้องต้นของแม่พิมพ์ฉีด และเป็นพื้นฐานในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นต่อไป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้