เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
Page 2 Page 3
  • 261 หน้า
  • 4.23 MB
  • 15 ก.ค. 2556
  • สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿130.00 ฿129.00

เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2545 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเขียนขึ้นจากประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการออกแบบสร้างเครื่องจักรและการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม และจากการสอนวิชา เขียนแบบเทคนิค นานร่วมยี่สิบปีของผู้เขียน มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักในการอ่านแบบและเขียนแบบเบื้องต้นที่จำเป็น และมีแบบฝึกหัดให้ฝึกปฏิบัติจนเกิดความชำนาญพอที่จะนำไปใช้งานจริงในสถานประกอบการได้ เนื้อหาประกอบด้วย ประเภท-เครื่องมือ-เส้นที่ใช้ในการเขียนแบบ, ภาพที่ใช้ในงานเขียนแบบ, ภาพฉายในงานเขียนแบบ, การเขียนภาพฉาย, การเขียนภาพ 3 มิติ, การเขียนภาพตัด, มาตรฐานในงานเขียนแบบ เป็นต้น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้