การบริหารจัดการนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร

การบริหารจัดการนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร
Page 2 Page 3

ผู้แต่ง ปรีดา ยังสุขสถาพร ISBN 978-974-219-275-4(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้