ความจริงแห่งชีวิต[พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)]

ความจริงแห่งชีวิต[พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)] Free!
Page 2 Page 3

ประเด็นธรรมดังนี้.-

ความจริงแห่งชีวิต 
ปฏิบัติต่อบุรพการี โดยทำหน้าที่ให้ถูกธรรม
บททดสอบใจและเตือนให้นึกถึงความจริง 
รู้ความจริงของธรรมดา แต่ได้ประโยชน์มหาศาล
แสวงรสต่าง ๆ มากมาย แต่สุดท้ายก็จบที่รสจืดของความจริง
สุขแบบเคลือบทาข้างนอก กับสุขด้วยสดใสข้างใน
ถึงแม้อะไรจะเปลี่ยนแปลงผันผวนไป ก็ต้องรักษาสมบัติแท้ของเราไว้ให้ได้ 

ช่วยให้ตายเร็ว หรือช่วยให้ตายดี
ตายดีคืออย่างไร และสำคัญอย่างไร?
แม้ถึงวาระสุดท้าย มนุษย์ก็ไม่หมดโอกาสที่จะได้สิ่งดีที่สุดของชีวิต
ต้องยอมรับว่าเรายังรู้ไม่เพียงพอต่อความจริงของธรรมชาติ จึงต้องปฏิบัติการด้วยความไม่ประมาท
การรู้ความจริงของธรรมชาติ กับการตัดสินใจปฏิบัติ เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์
หลักการใหญ่: ปฏิบัติการด้วยเจตนาดีที่สุด บนฐานแห่งปัญญาที่รู้ถ่องแท้ที่สุด(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • yut
  13 Aug 13 15:44
  thank you krub
 • Boonnatthasit
  10 Feb 12 14:04
  Your Comment
 • สันติ
  17 Oct 11 23:06
  กราบขอบพระคุณครับ
 • พัชรียา
  17 Aug 11 12:25
  ขอบคุณมากค่ะที่แนะนำและแบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้กันและกัน
 • กฤษณุ
  17 Aug 11 10:13
  น้ำตาคลอครับ
1 2