เยียวยากายเขา เยียวยาใจเรา

เยียวยากายเขา เยียวยาใจเรา Free!
Page 2 Page 3

       เรื่องเล่าดีดี ในโรงพยาบาลน่าน
       มีผู้กล่าวไว้ว่า “เมื่อหมอได้เยียวยาคนไข้ ในขณะเดียวกัน คนไข้ก็ได้เยียวยาหมอ เยียวยาหมอจากความโลภ ความอยากมี อยากได้ ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้น” การที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่านทุกคนได้มีโอกาสอันดีในชีวิตในการทำหน้าที่ดูแลรักษาคนไข้ ได้เยียวยากายของเขา ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสอันดีของชีวิตในการได้เยียวยาใจของเราในทุกขณะจิตให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นในทุกๆ วันที่มีชีวิตอยู่เช่นกัน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้