Way to the moon

Way to the moon หนังสือส่งเข้าประกวดวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 1 Free!
Page 2 Page 3
 • 22 หน้า
 • 1.56 MB
 • 27 มิ.ย. 2556
 • เส้นทางไปสู่ดวงจันทร์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

เมื่อกระต่ายน้อยมีความฝันว่าอยากจะเดินทางไปยังดวงจันทร์ แต่หนทางการไปนั้นดูท่าจะเป็นไปไม่ได้เลย แต่เธอก็ยังดึงดันที่จะไป แต่แล้วเมื่อออกเดินทางไประยะหนึ่ง เธอก็พบกับใครบางคน ที่(อาจ)ทำให้เธอ"เปลี่ยน" ความคิดในการเดินทางของเธอได้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • คนเป็นตาแพง นาบี
  1 Jul 13 03:56
  ขอบคุณคะ
 • Your Name
  28 Jun 13 00:47
  Thank
1