ไฮเทค ไฮทุกข์

ไฮเทค ไฮทุกข์ Free!
Page 2 Page 3
 • 42 หน้า
 • 4.78 MB
 • 18 ก.ย. 2558
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       ธรรมเทศนาเรื่อง “ไฮเทค ไฮทุกข์” เป็นการแสดงธรรมแก่นักศึกษาและญาติโยมที่สถาบัน M.I.T. หรือ Massachusetts lnstitute of Technology สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๓๙ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ในหนังสือรวมธรรมเทศนาโดยใช้ชื่อว่า “ใกล้ตัว” การพิมพ์ครั้งนี้ได้จัดทำเป็นเรื่องเดี่ยว สาระเหมือนเดิม โดยมีการออกแบบปกและจัดรูปเล่มใหม่    
 
อนุโมทนาธรรมทานโดย โรงเรียนทอสี
ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่านชยสาโร(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • นก เสรี
  19 Sep 15 15:12
  เยี่ยมครับ
 • jun krajang
  28 Dec 13 14:47
  ดีมาก
1