สมาธิ ภาวนา

สมาธิ ภาวนา Free!
Page 2 Page 3

       สมาธิ ภาวนา เป็นธรรมเทศนาที่แสดงโดย ท่านพระอาจารย์อนันต์ อกิญฺจโน  เจ้าอาวาส  วัดมาบจันทร์  ซึ่งเป็นสาขาของวัดหนองป่าพงที่  ๗๓ ตำบลแกลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  เมื่อวันที่ ๒๔  กันยายน  ๒๕๔๘  ณ วัดมาบจันทร์เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้เข้าใจในหลักการทำสมาธิ ภาวนา ตามแนวทางของพระเดชพระคุณ พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) ซึ่งเป็นหลักการที่เน้นในการทำสมาธิ โดยใช้อานาปานสติภาวนา หรือการกำหนดรู้ลมหายใจเข้า - ออก เป็นอารมณ์กรรมฐาน ท่านแสดงไว้ ตั้งแต่ขั้นเริ่มแรก จนถึง เมื่อฝึกฝนจนชำนิชำนาญ สามารถหยั่งลง สู่ความสงบได้
       นอกจากนั้น ยังมีธรรมเทศนา ที่เกี่ยวกับ สมาธิ ภาวนา ที่ท่านได้แสดงในโอกาสต่างๆ นำมารวบรวมไว้ พร้อมทั้ง ปัญหาถาม-ตอบ เกี่ยวกับหลักการทำสมาธิ  และประสบการณ์ต่างๆ  เพื่อให้เป็นหลักในการปฏิบัติ  สำหรับพุทธศาสนิกชน ไม่ว่าในระดับใด ยังได้แปลเป็นภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ชาวต่างประเทศได้มีความรู้  ความเข้าใจ  ในการทำสมาธิ  และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • boon boon
    24 Jun 13 14:11
    thank you
1