นิพพานอยู่ไม่ไกล หากใจถึงซึ่งโพธิปักขิยธรรม

นิพพานอยู่ไม่ไกล หากใจถึงซึ่งโพธิปักขิยธรรม
Page 2 Page 3
  • 185 หน้า
  • 3.54 MB
  • 14 มิ.ย. 2556
  • บริษัท กรีนเน็ต จำกัด
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿89.00 ฿89.00

“โพธิปักขิยธรรม” เป็นคำสอนที่พุทธศาสนาออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการตรัสรู้สัจธรรมเกี่ยวกับโลกและชีวิต หนังสือ “นิพพานอยู่ไม่ไกล หากใจถึงซึ่งโพธิปักขิยธรรม” เล่มนี้ ก็คือหนังสือที่ผู้เขียนพยายามจะกลั่นกรองรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิชั้นสูงตามหลักการของ “โพธิปักขิยธรรม” จากพระไตรปิฎกมาเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับประสบการณ์จริงของมนุษย์ ที่น่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับหนังสือเล่มนี้ก็คือ ประสบการณ์ทางสมาธิจิตของผู้เขียนที่จะมีบทบาทในการกระตุ้นพลังของผู้อ่านให้เกิดการเรียนรู้สัจธรรมของโลกและชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโน้มน้าวความรู้สึกร่วมได้อย่างมีชีวิตชีวา(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้