ไฟฟ้าสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 พ.ค.-มิ.ย.56

ไฟฟ้าสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 พ.ค.-มิ.ย.56
Page 3 Page 2
  • 108 หน้า
  • 14.55 MB
  • 13 มิ.ย. 2556
  • ไฟฟ้าสาร
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿80.00 ฿69.00

ปัจจุบันความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ามีบทบาทสำคัญมากในการผลิตและจัดส่งไฟฟ้า เนื่องจากไฟฟ้าเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เหตุขัดข้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าจึงสามารถสร้างความเสียหายอย่างมากต่อการดำเนินงานภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าแยกเป็น 3 ส่วน คือ ระบบกำเนิดไฟฟ้า ระบบสายส่ง และระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยทั่วไปมักแยกวิเคราะห์แต่ละระบบ เพราะดัชนีความเชื่อถือได้ของแต่ละระบบไม่เหมือนกัน มาดูกันว่าจะมีแนวทางในการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้อย่างไร(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้