รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดือน มิถุนายน 56

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดือน มิถุนายน 56 Free!
Page 2 Page 3

"รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2556" ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เนื้อหาเด่นๆในฉบับเดือนมิถุนายน 2556 ประกอบด้วย - โครงการวิจัยด้านสมอง - วิธีการผลิตแบบ Additive - Deep Learning - มองโลกด้วยสายตาของแมลง - แบตเตอรี่ที่มีความยืดหยุ่น - ผลงานสร้างสรรค์จากเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ - เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ยังมุ่งเน้นกลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อเพื่อเป็นของเล่นมากกว่าเพื่อการใช้ในโรงงาน - การบูรณาการความร่วมมือวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลไม้ฉายรังสีส่งออก - กรมชลประทานได้รับรางวัล 2013 Computerworld Honors Laureate Awards - การประชุมกลุ่มวิชาการสมาคม ATPAC เพื่อหารือเรื่องการจัดตั้งสถาบัน TUSCO(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้