9 กลยุทธ์หมัดเด็ดพิชิตใจลูกน้อง

9 กลยุทธ์หมัดเด็ดพิชิตใจลูกน้อง
Page 2 Page 3

การเข้าถึงหรือพิชิตใจลูกน้องด้วยเทคนิคและการจัดการคนในแบบต่างๆกับหลักจิตวิทยาง่ายๆ ทั้ง 9 ประการในการเป็น "นายงาน" ที่ดี(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้