คู่มือการบริหารกาย-จิตแบบชี่กง

คู่มือการบริหารกาย-จิตแบบชี่กง Free!
Page 2 Page 3

       การฝึกบริหารกาย-จิต แบบชี่กงเป็นการดูแลสุขภาพที่มีความเป็นมามากกว่า 2,000 ปีแล้วถูกพัฒนาขึ้นจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่ง ปัจจุบันจึงมีผู้ฝึกชี่กงเป็นจำนวนมากในรูปแบบที่หลากหลาย
       จากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และการศึกษาในผู้ป่วยด้วยโรคต่าง ๆ พบว่าผู้ฝึกชี่กงจะมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้น มีภูมิคุ้มกันโรคดีขึ้น ช่วยคลายความเครียดแถมยังเป็นวิธิกาดูแลสุขภาพที่ไม่ต้องเสียเงินแต่อย่างใด เพียงแต่อาศัยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเท่านั้นเอง
       คู่มือการบริการกาย-จิต เล่มนี้ได้ประยุกข์ทั้งท่าทางและวิธีฝึกให้ง่าย ต่อการฝึกฝนของผู้ป่วยผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้เข้ารับการบำบัดสารเสพติด ขณะที่ยังคงคุณสมบัติของการเสริมสร้างสุขภาพ ผู้ฝึกสามารถศึกษาด้วยตนเองและทดลองฝึกฝนได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป

อนุโมทนาหนังสือเผยแพร่โดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้