การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในประเทศไทย

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินในประเทศไทย
Page 2 Page 3
  • 161 หน้า
  • 6.75 MB
  • 27 พ.ค. 2556
  • เคหการเกษตร
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿250.00 ฿200.00
    เล่มจริงส่งไปรษณีย์ ฿280.00(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้