เหตุเกิดที่ใต้หลังคา (ตัวอย่าง)

เหตุเกิดที่ใต้หลังคา (ตัวอย่าง) Free!

เพื่อนๆ ของคนง่อยคนหนึ่ง พยายามที่จะนำเพื่อนของเรามาวางตรงหน้าพระเยซู แต่ไม่มีทางให้เขาเข้าไปได้เลย  พวกเขาไม่ละความพยายาม เขาขึ้นไปบนหลังคาตึกและหย่อนคนง่อยลงมาวางตรงพระพักตร์พระเยซู  เมื่อพระองค์เห็นความเชื่อของพวกเขา จึงทรงตรัสอภัยโทษบาปให้แล้วคนง่อยก็ลุกขึ้นเดินได้
- มี 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ
- เรียบเรียงเป็นภาษาง่ายๆ ให้เด็กๆ อ่านแล้วเข้าใจ  ประกอบภาพการ์ตูน สีสันสวยงาม พร้อมข้อคิดดีๆ ท้ายเล่ม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้