เปตวัตถุ

เปตวัตถุ Free!
Page 2 Page 3

       หนังสือเล่มนี้ชื่อว่า เปตวัตถุเพราะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเปรต     
       คัมภีร์เปตวัตถุนี้เป็นคัมภีร์ที่นับเนื่องจากคัมภีร์พระไตรปิฎก   
       ข้าพเจ้าเห็นว่าคัมภีร์เปตวัตถุนี้มีคุณประโยชน์มาก เพราะเป็นการบอกเล่าชี้แจงเรื่องราว ผลของการกระทำความชั่ว และผลของการกระทำความดี ทำให้ผู้อ่านมีความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม เกิดความละอายต่อบาป เกรงกลัวต่อบาป ไม่ประมาทในชีวิต ข้าพเจ้าจึงได้นำคัมภีร์เปตวัตถุมาจัดพิมพ์เผยแพร่โดยพยายามรักษารูปแบบภาษาตามสำนวนแปล ที่ท่านนักปราชญ์ราชบัณฑิตได้แปลไว้ข้าพเจ้าได้เรียบเรียงขัดเกลาสำนวนบ้าง เพื่อให้ท่านสาธุชน ผู้ไม่คุ้นเคยกับสำนวนภาษาบาลีได้อ่านง่ายขึ้น

หนังสือที่เกี่ยวข้อง "วิมานวัตถุ" ว่าด้วยเรื่องเทวดา
ดาวน์โหลดได้ที่นี่ http://www.ebooks.in.th/ebook/16384/(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • boon boon
    31 May 13 17:33
    thank you
  • Ratchadaporn yupom
    22 May 13 13:33
1