ลิงผู้อยากจะเป็นเสือ

ลิงผู้อยากจะเป็นเสือ หนังสือส่งเข้าประกวดวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 1 Free!
Page 2 Page 3

เรื่องราวการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของลิงเสนตัวหนึ่งหลังจากได้พบกับเสือ อันส่งแรงกระเพื่อมต่อเนื่องสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและจิตวิญาณอย่างไม่มีวันหวนกลับ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้