ชีวิตที่มีคุณค่า

ชีวิตที่มีคุณค่า Free!
Page 2 Page 3

       ชีวิตที่มีคุณค่า เป็นบทคัดลอกจากการบรรยายธรรมในแนวทางการประพฤติปฏิบัติของท่านพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ในเรื่องที่ท่านพระอาจารย์ได้แสดงไว้นี้ท่านได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญจะเรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาก็ว่าได้ ท่านได้ตอกย้ำถึงคุณค่าของชีวิตว่า ชีวิตมีคุณค่ามีความสำคัญอย่างไร อะไรที่เราจะต้องให้ความสำคัญ และแนวทางการดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาท ไม่ผิดพลาด พร้อมทั้งเป้าหมายที่ชัดเจนมีคุณค่าเป็นประโยชน์เป็นที่พึ่งอย่างแท้จริง

เนื้อหาประกอบด้ดวยธรรมบรรยาย 3 เรื่อง ดังนี้
-ชีวิตต้องภาวนา
-ทางสายกลาง
-แนวทางสู่ความว่าง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้