ราชรถสู่พระนิพพาน

ราชรถสู่พระนิพพาน Free!
Page 2 Page 3

พระพุทธเจ้าทรงตรัสเปรียบเทียบ การปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้น ว่า
เป็นการเดินทางโดยราชรถไปสู่ “ภูมิที่ปราศจากภัย เป็นอิสระจากความหวาดกลัวใดๆ” 
ซึ่งนั่นก็คือ พระนิพพานนั่นเอง

ราชรถนี้ประกอบด้วย 
ล้อทั้งสอง คือ ความเพียรทางกาย และ ใจ 
หิริ เป็น พนักพิง
สติ เป็น เกราะกำบัง และ
สัมมาทิฏฐิ จะ เป็น สารถี

พระอาจารย์ อู บัณฑิตาภิวังสะ ได้นำเอาคำเปรียบเทียบนี้
มาอธิบายโดยละเอียด พิสดาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อความสำคัญของธรรมะแต่ละข้อ

สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปสู่ “ภูมิที่ปราศจากภัย เป็นอิสระจากความหวาดกลัวใดๆ” 
สมควรที่จะอ่านและศึกษา เพื่อเตรียมตัวเดินทางให้พร้อม

อนุโมทนาธรรมทานโดย ชมรมกัลยาณธรรม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • yut
  16 May 13 13:47
  thank you krub
 • ประเวศ
  11 May 13 11:13
  มีคุณค่าสำหรับทุกคน
 • ศศิธร
  10 May 13 23:21
  ขอบคุณมากค่ะ
 • Jinsugee
  10 May 13 20:41
  ขอบคุณคะ
 • Yam
  10 May 13 18:55
  ขอบคุณค่ะ
1