OK esan Vol 12

OK esan Vol 12 Free!
Page 2 Page 3
  • 16 หน้า
  • 18.71 MB
  • 30 เม.ย. 2556
  • โอเคอีสาน
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือพิมพ์ <span style="font-weight: bold;">“โอเค อีสาน</span>” เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ท้องถิ่นฉบับใหม่ล่าสุดของจังหวัด อุบลราชธานี <br />
ขนาด Broad Sheet (15” x 21”) พิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์ 4 สี จำนวน 16 หน้า <br />
มีกำหนดเผยแพร่ในลักษณะแจกฟรี (Free Copy) ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชนเป็นประจำทุกเดือน เป็นจำนวน 2,000 ฉบับ<br />
<br />
หนังสือพิมพ์ “โอเคอีสาน” มีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ ภายในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีการกำหนดหมวดหมู่ข่าว (Section) อย่างชัดเจน ได้แก่ หมวดข่าวทั่วไป หมวดข่าวสังคม หมวดข่าวเกษตรกรรม หมวดข่าวธุรกิจการค้าอุตสาหกรรม หมวดข่าวคราวความเคลื่อนไหวเรื่อง AEC หมวดข่าวการเมือง หมวดข่าวการศึกษา หมวดข่าวเทคโนโลยี หมวดข่าวท่องเที่ยว หมวดข่าวกีฬา หมวดข่าวสุขภาพ และหมวดข่าวปทิณกะทั่วไป <br />
<br />
โดยมีการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบของข่าว บทสัมภาษณ์ บทความเชิงเจาะลึก และคอลัมน์ต่างๆ อย่างหลากหลาย พร้อมทั้งยังมีการจัดทำเว็บไซต์ &lt;a shape=&quot;rect&quot; href=&quot;http://www.ok-esan.com&quot;&gt;www.ok-esan.com&lt;/a&gt; และแฟนเพจที่ facebook.com/okesan.fanpage เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอีกทางหนึ่ง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้