สุนทรียสนทนา - Contemplative Dialogue

สุนทรียสนทนา - Contemplative Dialogue Free!
  • 3 หน้า
  • 0.36 MB
  • 15 เม.ย. 2556
  • EMCO House
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

แบบร่างนำเสนอสำหรับรายวิชา หรือวิชาเสริมเพื่อกิจกรรมประกอบการศึกษาสุนทรียสนทนา (Dialogue) พร้อมรายชื่อหนังสืออ้างอิงเพื่ออาจารย์ ผู้สอน หรือนักศึกษาใช้เป็นแนวทางในการร่างกิจกรรมการเรียนการสอน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้