คู่มือเพื่อการลงทุนในตราสารหนี้

คู่มือเพื่อการลงทุนในตราสารหนี้ Free!
Page 2 Page 3

ตราสารหนี้คืออะไร.....“ตราสารหนี้” แปลตรงตัวก็คือ ตราสารที่แสดงสิทธิความเป็นเจ้าหนี้ หรือหมายถึง ตราสารทางการเงินที่ผู้ออกตราสาร ออกเพื่อเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้ลงทุน โดยเป็นข้อผูกพันตามกฎหมายที่จะชำระหนี้แก่ผู้ซื้อหรือนักลงทุนตามเวลาที่กำหนด เมื่อนักลงทุนซื้อตราสารหนี้ก็เปรียบเสมือนท่านให้เงินกู้แก่ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือ บริษัทเอกชน ซึ่งก็จะมีฐานะเป็นลูกหนี้ของท่าน ผลตอบแทนที่ท่านจะได้ก็คือ ดอกเบี้ย ตามอัตราและงวดการจ่ายที่ตกลงกันไว้รวมถึง เงินต้น ที่จะจ่ายคืนตามเวลาที่กำหนด ข้อดีอย่างหนึ่งของตราสารหนี้ที่เหนือกว่าการฝากเงินก็คือ ตราสารหนี้สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือกันได้ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ครบกำหนดอายุ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Nattawut
    8 Apr 13 07:18
    ขอบคุณมากครับ
1