กฎหมายสไตล์ชาวบ้าน ๓

กฎหมายสไตล์ชาวบ้าน ๓
Page 2 Page 3

ข้าพเจ้าเคยเห็นยายคนหนึ่ง นั่งขอทานอยู่ข้างถนน แม่ค้าที่อยู่ใกล้ ๆ เล่าว่า "...แกเคยมีที่ดินร้อยกว่าไร่ แปะโป้งให้เขาไป ถูกโกงหมด..." นี่คือเหตุผล ที่ข้าพเจ้าชอบเขียนหนังสือ "กฎหมายชาวบ้าน" เพื่อช่วยให้พวกเขารอดพ้นจากการหลอกลวงของคนชั่ว หนังสือเล่มนี้..."กฎหมายสไตล์ชาวบ้าน เล่ม ๓" ก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้อง... ที่ช่วยกันอุดหนุนตลอดมา "เป็นดวงจันทร์ไม่ได้ใช่ใจน้อย ก็ขอเป็นหิ่งห้อยผู้ด้อยแสง กระพือปีกโบยบินใช่สิ้นแรง เพื่อให้แสงสว่างแก่ทางเดิน" ด้วยรักและห่วงใย บุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา วิชชาธรรม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้