ไฟฟ้าสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 ม.ค.-ก.พ.56

ไฟฟ้าสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 ม.ค.-ก.พ.56
  • 108 หน้า
  • 14.72 MB
  • 15 มี.ค. 2556
  • ไฟฟ้าสาร
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿80.00 ฿69.00

นิตยสารไฟฟ้าสารฉบับนี้ได้รับเกียรติจาก นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) คนใหม่ ให้เกียรติสัมภาษณ์ถึงทิศทางการดำเนินงานของ กฟภ.ในอนาคต รวมถึงการเตรียมความพร้อมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ยังมีบทความวิชาการหลายบทความที่น่าสนใจเช่นเดิม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้