คำถามดี...มีคำตอบ

คำถามดี...มีคำตอบ Free!
Page 2 Page 3

       หนังสือธรรมะภาษาอังกฤษ Good Question Good Answer
แต่งโดย พระภิกษุชาวออสเตรเลีย คือ พระอาจารย์เอส. ธัมมิกะ 
แปลเป็นไทย ในชื่อ คำถามดี... มีคำตอบ
โดย คุณอรพิมล จินดาเวช ซูเตย์รันท์

       หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มเล็กที่อ่านง่าย แปลง่าย และเข้าใจง่าย แต่ในความง่ายทั้งหมดที่ว่ามานั้นเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระมุมมองในการตอบคำถามของพระอาจารย์ธัมมิกะอย่างชาญฉลาด ดิฉันจึงรู้สึกยินดีมากที่ได้มีโอกาสเป็นผู้แปลหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาไทย และในขณะที่แปลเองก็ได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อมๆ กัน จึงปรารถนาให้ผู้อื่นได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนี้บ้าง

ดาวน์โหลดฉบับภาษาอังกฤษ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้