เรียนธรรมคู่เพื่อรู้ธรรมหนึ่ง

เรียนธรรมคู่เพื่อรู้ธรรมหนึ่ง Free!
Page 2 Page 3

ขอขอบคุณ www.wimutti.net(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Jinsugee
    5 Jul 12 00:11
    ชอบแนวทางท่านสอน และถ่ายทอดธรรมได้เข้าใจง่าย และปฏิบัติได้จริงตามที่ท่านสอน ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันคะ!
1