มรดกที่ขอฝากไว้ [พุทธทาส]

มรดกที่ขอฝากไว้ [พุทธทาส] Free!
Page 2 Page 3
 • 72 หน้า
 • 10.97 MB
 • 11 มี.ค. 2556
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ข้าพเจ้าไม่มีมรดกอะไร ที่จะฝากไว้กับเพื่อนพุทธบริษัท 
ผู้เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลาย นอกจากสิ่งที่ระบุไว้ในข้อความข้างล่างนี้ 
ด้วยความหวังว่า ถ้ายังมีการสืบมรดกนี้อยู่เพียงใด 
กิจกรรมสวนโมกขพลาราม ก็จะยังคงมีอยู่ตลอดกาลนานเพียงนั้น และ "พุทธทาส" 
ก็จะยังคงมีอยู่ในสถานที่นั้นๆ ตลอดกาลนานเพียงนั้น. ขอได้โปรดรับพิจารณากันเสียแต่บัดนี้ 
ซึ่งจะเป็นการง่ายในการสืบมรดกดังกล่าว. ขอให้ถือว่า เป็นมรดกธรรม 
แก่บรรดาเพื่อนผู้มอบกายถวายชีวิต ในการสืบอายุพระศาสนา 
เพื่อประโยชน์แก่คนทั้งโลกเถิด มิได้เป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่ประการใด.

ภาคหนึ่ง
มรดกที่เป็นเรื่องฝ่ายวัตถุธรรมและพิธีกรรม
(มรดกที่ ๑–๔๑)

ภาคสอง
มรดกที่เป็นเรื่องฝ่ายนามธรรมทางสติปัญญา
(มรดกที่ ๔๒–๑๘๙)

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่าน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • ปริญญา
  11 Jan 15 08:36
  ขอบคุณครับ
 • Ratchy
  6 Dec 14 23:32
  thank you for sharing.
 • Ampiga
  6 Oct 14 19:47
  เป็นหนังสือที่อ่านแล้วดีมากและขอบคุณผู้ที่นำมาให้อ่านและสานต่องานพุทธทาส
 • santikul faifa
  22 Jun 13 20:44
  ขอบคุณครับ
 • HellMan
  21 Jun 13 23:01
  ขอบคุณครับ
1 2 3