ภาพเล่า เราถ่าย no.1

ภาพเล่า เราถ่าย no.1 Free!
  • 30 หน้า
  • 3.24 MB
  • 8 มี.ค. 2556
  • มีนาแฮปปี้
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ภาพเล่า เราถ่าย ภาพจึงมีความหมายเมื่อถ่ายไป คิดไป หนึงสือEbook เล่มนี้ เป็นการคิดประกอบภาพถ่าย เราเชื่อว่าการมองภาพเพียงหนึ่งภาพสามารถเล่าเรืองที่เกิดขึ้นในภาพได้อย่างดี เวลา เวียนผ่าน บางครั้งเราเก็บอะไรไม่ได้เลยปล่อยวันล่วงเลย แต่เราสามารถบันทึกภาพ เขียนความคิดลงได้ ขอให้ทุกท่านเพลินกับภาพสวยๆและอีกหลืบมุมมอง จากมนุษย์นักถ่ายภาพเพื่อความสุขกันค่ะ รายได้จากการโหลดทั้งหมดนี้ ข้าพเจ้าขอมอบให้กับโครงการ รักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจรค่ะ ขอบพระคุณทุกท่านค่ะ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้