วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 98 ต.ค.-ธ.ค.55

วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 98 ต.ค.-ธ.ค.55 Free!
Page 2 Page 3
  • 76 หน้า
  • 14.46 MB
  • 1 มี.ค. 2556
  • วารสารนโยบายพลังงาน
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ในอนาคตอันใกล้ถ่านหินจะเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสำหรับนำมาใช้มากที่สุดของโลก แม้จะยังมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหามลพิษที่เกิดจากการใช้ถ่านหิน แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology) ทำให้ลดมลพิษที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าได้ และในหลายประเทศได้มีการนำเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดไปใช้กันมากขึ้น เพราะช่วยลดต้นทุนการผลิตพลังงานได้มากกว่าการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงประเภทอื่น ๆ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้