โลกอุดร ภิกขุ

โลกอุดร ภิกขุ Free!
Page 2 Page 3

       หนังสือ “โลกอุดร ภิกขุ” นี้นำเสนอจริยวัตรอันงดงามความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ ปณิธานที่มั่นคงในการบำเพ็ญเพียรเพื่อวิถีแห่งการหลุดพ้นเพื่อเข้าสู่กระแสธรรมอันวิมุติสุขจนสำเร็จอรหันตผลของหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดรผู้เปรี ยบเสมือนเป็นเมล็ดพันธุ์พุทธศาสนาอันสำคัญยิ่ง ซึ่งสมเด็จพระสั มมาสั มพุทธเจ้าทรงปลูกไว้เพื่อทำหน้าที่สืบต่อพระศาสนาของพระองค์ ให้แผ่กิ่งก้านสาขาแผ่ร่มเงาของพระพุทธศาสนา นำพามวลมนุษยชาติเข้าถึง กระแสแห่งบารมีธรรมสำเร็จมรรคผล นิพพานสืบไป (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • มิสเตอร์อมยิ้ม หวานจัง
  21 Feb 14 16:20
  ขอบคุณมากครบผม
 • ชื่อของคุณ
  3 Apr 13 22:39
  ขอบคุณครับ
 • yut
  22 Mar 13 16:16
  thank you krub
 • ratchy
  17 Mar 13 11:04
  สาธุ _/\_
 • ่jalame kalen
  23 Feb 13 20:37
  Faith is the source of the mistake. ความศรัทธาเป็นบ่อเกิดแห่งความตั้งใจ
1