นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น 2544-2549

นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น 2544-2549
Page 2 Page 3

โครงการนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น (ของไทย) เกิดจากความริเริ่มของนักวิทยาศาสตร์ไทย ที่มีความห่วงใยต่อสภาพวการณ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานว่าไม่ได้รับความสนใจสนับสนุนเท่าที่ควรทั้งที่เป็นเสาหลักสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่านได้รวมตัวกัน ณ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมพิจารณาคัดสรรเลือกหานักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของไทยมายกย่องให้รางวัลเป็นตัวอย่าง เป็นกำลังใจสำหรับนักวิทยาศาสตร์ไทยรุ่นต่อ ๆ ไป โดยเริ่มทำมาตั้งแต่ พ.ศ.2525 ปีฉลองกรุงเทพฯ 200 ปี ปีละ 1 คนอย่างมากไม่เกิน 2 คน ที่ผ่านมา ตั้งแต่ พ.ศ.2525 ถึง พ.ศ.2543 มีนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น 25 คน จากปี พ.ศ.2544 ถึง พ.ศ.2549 มีอีก 10 คน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้