ชีวิตคู่ที่มีคุณค่า [พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)]

ชีวิตคู่ที่มีคุณค่า [พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)] Free!
Page 2 Page 3

ชีวิตสมรสนี้ต้องมีความรักให้ครบสองประเภท
๑. ความรักประเภทที่หนึ่ง.....คื่อความถูกใจ พอใจ อยากได้เขามาเพื่อให้เราเป็นสุข 
๒. ความรักประเภทที่สอง.....คื่อความรักที่อยากให้เขามีความสุข และอยากทำให้เขาเป็นสุข ซึ่งเราจะเห็นตัวอย่างจากคุณพ่อคุณแม่
การเข้าสู่ชีวิตสมรสนั้น ในความหมายหนึ่งก็คือ การที่จะฝึกหรือพัฒนาตัวเราให้ก้าวหน้าไปในความรักที่สูงขึ้นด้วย

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่าน คลิกที่นี่ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • วิธาน ทรัพย์มูล
  2 Sep 14 05:58
  ความรักเป็นความรู้สึกไม่ใช่ความคิดถ้าความคิดเกิดขึ้นเมื่อใดอุปสรรคจะเริ่มเกิด ปัญหาในชีวิตคู่จะเริ่มเกิดไม่ว่าจะในทางบวกหรือลบจะเริ่มเกิดเมื่อรู้สึกว่ารักขอให้รักนั้นไม่แปลเปลี่ยนมั่นคงต่อจิตใจของทั้งสองฝ่ายจะเป็นฐานของการปฏิบัติในสิ่งที่เกื้อกูลให้ความรักนั้นสดใส. เวทนาซะหน่อย
 • yut
  21 Feb 13 17:44
  thank you krub
 • Naan Pimrada
  15 Feb 13 22:57
  good
 • thip
  15 Feb 13 13:21
  ขอบคุณสำหรับหนังสือดีๆค่ะ
1