อินเดียไดอะรี่

อินเดียไดอะรี่ Free!
Page 2 Page 3

เครียดๆ ขำๆ ก็เป็นธรรมะ
อธิบายเล่าเรื่องการไปอินเดีย  มีพระสูตรที่น่าสนใจ  เข้าใจง่าย  คัดเลือกตรงกับเรื่องนั้น ๆ พร้อมทั้งรูปถ่ายที่สวยงามประกอบ ทำให้สามารถจินตนาการเห็นภาพได้ชัดเจน แฝงไว้ซึ่งสาระสนุก ๆ น่าอ่าน น่าติดตาม  เป็นบทความที่ถ้าได้อ่านก่อนที่จะเดินทางไปประเทศอินเดีย เพื่อนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ แห่ง ก็จะไปนมัสการแบบผู้ที่เตรียมตัวดีมีความรู้ประกอบ จะทำให้มีการนอบน้อม ระลึกนึกถึงพระพุทธคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • france
    21 Feb 13 17:46
    thank you
1