ผู้ดูผู้เป็น

ผู้ดูผู้เป็น Free!
Page 2 Page 3

ถอดเทปจากธรรมะบรรยาย 2 เรื่อง
1. ทางเอกของมนุษย์
2. คู่มือการฝึกตน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • เกิง
    1 Oct 11 10:57
    กราบขอบพระคุณและอนุโมทานาบุญด้วยครับ
1