ใต้เงาฮิญาป

ใต้เงาฮิญาป Free!
Page 2 Page 3
  • 68 หน้า
  • 41.25 MB
  • 9 ม.ค. 2556
  • AIDS ACCESS Foundation
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

เรื่องราวของหญิงมุสลิม ที่ติดเชื้อเอชไอวี หรือมีญาติพี่น้องที่ติดเชื้อเอชไอวี ความยากของการใช้ชีวิตอาจจะไม่ได้อยู่ที่ยา หรือการรักษาเพียงอยากเดียว ความเชื่อและวิถีชีวิตแบบไหน ที่จะเอื้อ หรือเป็นอุปสรรคต่อการรักษา # อย่าลืมทิชชู่ ไว้ซับน้ำตาเวลาอ่าน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้