อานาปาน์ สมถ-วิปัสนาวิธีและพุทธาภิเษก

อานาปาน์ สมถ-วิปัสนาวิธีและพุทธาภิเษก Free!

       ผู้จัดพิมพ์ได้รับหนังสือ “อานาปาน์ สมถ-วิปัสสนาวิธี และพุทธาภิเษก” มาเห็นว่าเป็นหนังสือเก่าพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๒ เรียบเรียงโดย พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี) ขณะเมื่อยังมีชีวิตอยู่ ทำให้สนใจและได้เปิดอ่าน ครั้นเมื่อได้อ่านก็เกิดความเข้าใจในข้อการปฏิบัติภาวนาที่กำลังติดขัดอยู่ อีกทั้งหนังสือเล่มนี้ท่านพ่อลีจัดพิมพ์ขึ้นมาสำหรับแจกให้กับลูกศิษย์ที่เข้ามาปฏิบัติภาวนาที่วัดนำกลับไปทบทวนอ่านที่บ้าน หรือศรัทธาญาติโยมที่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาปฏิบัติที่วัดก็สามารถอ่านและปฏิบัติตามได้   



(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • theerawat kanyanee
  17 Apr 19 13:23
  อนุโมธามิ
 • theerawat kanyanee
  17 Apr 19 13:23
  อนุโมธามิ
 • อานาปาน์
  16 Aug 15 07:45
  สุดยอด
 • samarther2
  28 Feb 13 20:53
  Thank
 • yut
  2 Jan 13 14:59
  thank you krub
1