TAT Tourism Journal 4/2555-1/2556

TAT Tourism Journal 4/2555-1/2556 Free!
บทบรรณาธิการ Page 2 Page 3
  • 76 หน้า
  • 11.30 MB
  • 10 ม.ค. 2556
  • นิตยสารการท่องเที่ยว
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

- เปลี่ยนหัวหนังสือ จาก e TAT Tourism Journal เป็น TAT Tourism Journal
-ควบรวมไตรมาส 4/2555 และ 1/2556

• โซเชียลมีเดียและภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนไปของการท่องเที่ยว
การทำความเข้าใจเทรนด์เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ แก็ดเจ็ตบนฝ่ามือ อินเทอร์เน็ตไร้สาย และโซเชียลมีเดียในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

• สรุปสถานการณ์ที่เกี่ยวเนื่องเรื่องท่องเที่ยว ปี 2555
10 สถานการณ์ที่อยู่ในกระแสและเป็นประเด็นร้อนสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปี 2555 ที่ผ่านมา
• บทวิเคราะห์การคาดการณ์ผลกระทบ และแนวทางการจัดการวิกฤตยูโรโซน ที่อาจส่งผลต่อตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศของประเทศไทย

ฉบับก่อนหน้า(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้