หนังสือพิมพ์ โอเคอีสาน ธันวาคม 2555

หนังสือพิมพ์ โอเคอีสาน ธันวาคม 2555 Free!
Page 2 Page 3
  • 16 หน้า
  • 17.63 MB
  • 24 ธ.ค. 2555
  • โอเคอีสาน
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือพิมพ์ “โอเค อีสาน” เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ท้องถิ่นฉบับใหม่ล่าสุดของจังหวัด อุบลราชธานี
ขนาด Broad Sheet (15” x 21”) พิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์ 4 สี จำนวน 16 หน้า
มีกำหนดเผยแพร่ในลักษณะแจกฟรี (Free Copy) ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชนเป็นประจำทุกเดือน เป็นจำนวน 2,000 ฉบับ

หนังสือพิมพ์ “โอเคอีสาน” มีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ ภายในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีการกำหนดหมวดหมู่ข่าว (Section) อย่างชัดเจน ได้แก่ หมวดข่าวทั่วไป หมวดข่าวสังคม หมวดข่าวเกษตรกรรม หมวดข่าวธุรกิจการค้าอุตสาหกรรม หมวดข่าวคราวความเคลื่อนไหวเรื่อง AEC หมวดข่าวการเมือง หมวดข่าวการศึกษา หมวดข่าวเทคโนโลยี หมวดข่าวท่องเที่ยว หมวดข่าวกีฬา หมวดข่าวสุขภาพ และหมวดข่าวปทิณกะทั่วไป

โดยมีการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบของข่าว บทสัมภาษณ์ บทความเชิงเจาะลึก และคอลัมน์ต่างๆ อย่างหลากหลาย พร้อมทั้งยังมีการจัดทำเว็บไซต์ <a shape="rect" href="http://www.ok-esan.com">www.ok-esan.com</a> และแฟนเพจที่ facebook.com/okesan.fanpage เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอีกทางหนึ่ง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้