บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี

บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี Free!
Page 2 Page 3

     การสวดมนต์ คือ การสวดพรรณนาพระคุณของพระรัตนตรัยว่าด้วยพุทธมนต์ต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องราวใน "พระสูตร" บ้าง เป็น "พระปริตร" ที่ว่าด้วยการคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายบ้าง หรือเป็น "คาถา" ต่าง ๆ ในพระไตรปิฏกก็มี และที่พระโบราณาจารย์แต่งเพิ่มเติมก็มี
     หนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย บทเจริญพระพุทธมนต์พร้อมทั้งอธิบายที่มา อานิสงส์ประกอบทุกบท เพื่อให้เกิดศรัทราปสาทะ(ความเลื่อมใส) และพิจารณาให้ถึงธรรม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Jx_PC
  1 Jan 13 08:48
  ขอบคุณมากคะ
 • ชามดาว
  31 Dec 12 16:17
  ขอบคุณมากค่ะ
 • Neung Kr
  27 Dec 12 18:05
  ขอบคุณคะ
 • จิน
  24 Dec 12 23:04
  ขอบคุณนะคะ
 • มะลิ ดอกบัว
  17 Dec 12 12:49
  ขอร่วมอนุโมทนาขอให้ทุกคนทำแต่ความดีไว้มากๆๆๆ
1 2