ฝึกสติ-รู้สึกตัว-ธรรมไม่ยาก

ฝึกสติ-รู้สึกตัว-ธรรมไม่ยาก Free!
Page 2 Page 3

เริ่มปฏิบัติธรรมต้องเริ่มอย่างไร?...

ถ้าจะถามว่า การเริ่มปฏิบัติภาวนานั้น นอกจากจะรักษาศีลแล้ว ต้องเริ่มปฏิบัติภาวนาอย่างไร?

ก็คงต้องตอบว่า “ให้เริ่มที่การฝึกจิตให้มีสติ-รู้สึกตัวให้เป็นก่อน” เพราะ สติเป็นธรรมที่สำคัญและจำเป็นในทุกที่ทุกเวลา หากไม่มีสติ-ไม่รู้สึกตัว จิตก็จะไร้ซึ่งธรรมคุ้มครองจิต จะไม่สามารถรู้เห็นลักษณะที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะลักษณะที่เรียกว่า "ไตรลักษณ์" ของรูปนาม ซึ่งเป็นลักษณะที่จิตต้องรู้-เห็นเพื่อให้เกิดปัญญา

จิตที่มีสติ-รู้สึกตัวนี่เอง ที่เป็นเหตุปัจจัยที่สำคัญให้จิตเองยอมรับความเป็น ไตรลักษณ์ได้อย่างไม่ขัดขืน ไม่เคลือบแคลง จนเกิด มรรคจิต ผลจิต ไปตามลำดับจนแจ้งพระนิพพาน

วิธีการฝึกสติ-รู้สึกตัวให้ได้ผลดีที่สุด ก่อนเริ่มฝึก ก็ควรศึกษาทำความเข้าใจหลักการวิธีการฝึก ให้เข้าใจกันก่อน เพราะความเข้าใจถูกจะเป็นตัวนำให้การเริ่มฝึกถูกต้องไปด้วย การฝึกสติ-รู้สึกตัว ให้ได้ผลดีที่สุดนั้น ทุกๆวัน
๑. ต้องมีเวลาฝึกด้วยรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ
๒. ต้องฝึกในขณะใช้ชีวิตประจำวันตามปกติ 
การฝึกด้วยรูปแบบ เป็นเหมือนการเข้าห้องเรียนเพื่อเรียนรู้ ส่วนการฝึกในชีวิตประจำวัน เป็นเหมือน การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง หากสามารถฝึกกันได้ทั้งสองส่วนในทุกๆวัน จิตจะพัฒนาการมีสติ-รู้สึกตัวได้เร็วกว่าที่จะฝึกเพียงส่วนเดียว และที่สำคัญที่สุด ต้องฝึกให้ถูกหลัก และฝึกให้ได้ต่อเนื่องทุกๆวัน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Payon Boonyarittipong
  20 Apr 20 06:38
  ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ
 • Narumol
  2 Jul 12 21:15
  ขอบคุณ การให้ธรรมเป็นสิ่งล้ำค่าที่สุดค่ะ
 • Badtz-maru
  27 May 12 15:41
  Your Comment
 • Anna
  10 Apr 12 21:08
  Thank you so much
 • หนิง
  8 Oct 11 14:38
  ขอบคุณสำหรับหนังสือดีๆที่มีให้อ่านนะคะ
1 2