นิทานพุทธประวัติชุดปรินิพพาน

นิทานพุทธประวัติชุดปรินิพพาน
Page 2 Page 3

ศีลธรรมของยุวชน คือ สันติภาพของโลก การ์ตูน พุทธประวัติสำหรับยุวชน
ภาค ปรินิพพาน วาระสุดท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ธรรรมสภา เรียบเรียง

            ในช่วงเล่มที่ 4 ภาค ปรินิพพาน วาระสุดท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็นภาคสุดท้ายก่อนปรินิพพาน กล่าวถึงการกลับใจขององคุลีมาล การเสด็จดับขันธปรินิพพาน
ทั้งนี้ภายในเล่มได้รวบรวมเรื่องราวด้วยการถ่ายทอดเป็นการ์ตูนคำพูดสั้นๆ อ่านเข้าใจง่ายทั้งเด็ก
เยาวชน และผู้ใหญ่(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้