ชีวิตกับธรรมะ [พระอาจารย์กัณหา สุขกาโม]

ชีวิตกับธรรมะ [พระอาจารย์กัณหา สุขกาโม] Free!
Page 2 Page 3

      การประพฤติการปฏิบัติธรรม พระพุทธเจ้าท่านให้เรารู้นะ ไม่ใช่ว่าปฏิบัติอยู่ที่วัดอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ทำงาน ปฏิบัติคือเราต้องปฏิบัติอยู่ทุกหนทุกแห่ง เพราะเราอยู่ทุกหนทุกแห่งเรามีกายมีวาจามีจิตใจ เน้นเข้าไปหาปัจจุบันอย่าไปใจร้อนถือว่าที่ใจร้อนไม่ได้ใจนะมันเป็นกิเลส เพราะใจมันเย็นแต่ถูกกิเลสมันมากดดันทำให้เราเป็นคนใจร้อน คนใจเย็นนี้ไม่ได้หมายความว่าคนทำอะไรช้าๆนะ คนใจเย็นนี้หมายถึงว่าทำอะไรรวดเร็วกระฉับกระเฉง ทำเร็ว ก็มีความสุขในการทำเร็ว ทำช้าก็มีความสุขในการทำช้า ทำอะไรเค้าเรียกว่าประกอบด้วยสติ สมาธิปัญญา ถ้าเรามาทำอะไรช้าๆ เฉิ่มๆ อย่างนี้ไม่ใช่มันไม่ถูก มันเป็นโมหะ พระพุทธเจ้าท่านให้เราใช้ชีวิตเป็นปกติ แล้วแต่สถานการณ์ บางครั้งก็ต้องเร็ว บางครั้งก็ต้องช้า บางครั้งก็หยุดอยู่กับที่ บางคนทำอะไรเร็วๆ เมื่อไม่มีอะไรทำอยู่เฉยๆ ก็อยู่ไม่ได้แสดงว่าเราไม่รู้จักทำใจให้สงบทำใจให้เย็น เป็นเครื่องบินไม่มีสนามจอด

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นของพระอาจารย์กัณหา สุขกาโม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้