Skip Navigation Links

บียูไซน์

3
734
0
Concept หนังสือเราจะเกี่ยวกับ ธุรกิจและการออกแบบ โดยเราหวังให้หนังสือของเราเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ประกอบการและนักออกแบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญของการสร้างแบรนด์และนำเอางานออกแบบและศิลปะที่เกี่ยวข้องมาพัฒนา ธุรกิจให้มีความแข็งแรงและพร้อมที่จะไปสู่ตลาดโลก และในฝั่งของนักออกแบบและคนทำงานศิลปะในสาขาต่างๆ เราหวังว่าจะได้ประโยชน์ในเชิงการพัฒนางานออกแบบหรือศิลปะ ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น สามารถสร้างแบรนด์ของตัวเองหรือบริษัทขึ้น เพื่อทำให้งานออกแบบและงานสร้างสรรค์ที่มีค่าเหล่านั้น สามาร

หนังสือของสำนักพิมพ์

  • BUSIGN  ISSUE 03
  • BUSIGN  ISSUE 02
  • BUSIGN  ISSUE 01
หน้า: 1