ถ้ามีการเปลี่ยนอุปกรณ์จาก iPad เครื่องนึงไปใช้อีกเครื่องนึง หนังสือจะอยู่ครบเหมือนเดิมไหม?

หนังสือในตู้หนังสือของคุณ เมื่อเลือกหยิบ หรือซื้อแล้ว หนังสือจะถูกบันทึกในฐานข้อมูล ไม่ว่าจะเปลี่ยนอุปกรณ์ไปใช้งานที่ใด หรือชนิดใด เช่น เปลี่ยนจาก iPad ไป iPhone รายการหนังสือจะอยู่ครบถ้วนเหมือนเดิมทุกประการ

เขียนโดย
สุรัตน์ บัณฑิตลักษณะ | CEO
on 7/5/2553 19:06:19