Skip Navigation Links

ขานทอง ดาลาด

2
4,181
1
สนใจศึกษาการดำเนินชีวิตแบบธรรมชาติและพุทธธรรม การศึกษา: นักธรรมชั้นตรี-โทและเอก ครูสอนปริยัติธรรม ประกาศนียบัตรครูพิเศษประถมการช่าง(พ.ป.ช.) Cert.Eng.for Careers มหาวิทยาลัยโคลัมโบ ศรีลังกา สำเร็จหลักสูตรอบรมผู้จัดการเพื่อการพัฒนา สถาบันการจัดการแห่งเอเชีย ฟิลิปปินส์ สัมนาวิชาการเรื่องการวิจัยบนอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยเคียวโอ วิทยาเขตฟูจิซ่าวา ญี่ปุ่น วิทยากรด้านอาหารและยาธรรมชาติ ศูนย์เรียนรู้องค์รักษ์ รับใบประกอบโรคศิลปะประเภทเภสัชกรรมไทยและเวชกรรมไทย เปิดอบรมหลักสูตรหมอเส้น สนใจปรัชญาแพทย์แผ

มูลนิธิรวมน้ำใจ

ศูนย์อบรมสุขภาพแพทย์แผนไทย แฟลต 12 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย คลองเตย
กรุงเทพ ฯ 10110 THAILAND
โทร: -
แฟกซ์: -

หนังสือของสำนักพิมพ์

  • หมอเส้นทำงานบนเส้น
  • แนวการจัดอบรมผู้ปฏิบัติการสุขภาพแผนโบราณ
หน้า: 1