Skip Navigation Links

ดีโฟ คอนซัลแท็นท์ จำกัด

5
276
8
D4 คือบริษัทที่ปรึกษาและสถาบันฝึกอบรมซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตรด้าน Soft Skills ชั้นนำของประเทศ เรามุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยอย่างแท้จริง นับเป็นเวลากว่า 10 ปีที่เราได้รับเกียรติจากผู้บริหารในองค์กรธุรกิจต่างๆ มอบความไว้วางใจให้เราเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนฝึกอบรมพัฒนาพนักงานประจำปี การจัดทำหลักสูตรระยะยาวสำหรับพัฒนาผู้บริหารองค์กรในระดับต่างๆ(LDP : Leadership Development Program) และออกแบบวิธีการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆให้ก

หนังสือของสำนักพิมพ์

หน้า: 1