Skip Navigation Links

บีมีเดีย โฟกัส (ประเทศไทย)

112
6,353
191
บริษัท บี มีเดีย โฟกัส (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 จากแนวคิดของคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่ต้องการสร้างสรรค์งานด้านสื่อ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ประกอบการในแวดวงอุตสาหกรรมของประเทศไทย

หนังสือของสำนักพิมพ์

หน้า: 1 2 3 4